fbpx

Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN

Användning av Suvi-båtarnas webbplats (www.suvi-båter.no) är tillåten endast om dessa användarvillkor efterlevs. När du använder Suvi-båtarnas webbplats förbinder du dig att iaktta de gällande användarvillkoren. Eftersom Suvi-båtar kan göra ändringar i användarvillkoren, uppmanar vi dig att regelbundet ta del av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner användarvillkoren ber vi att du vänligen avhåller dig från att använda Suvi-båtarnas webbplats.

UPPHOVSRÄTT

Innehållet på Suvi-båtarnas webbplats är skyddat i enlighet med upphovsrättslagen. Suvi-båtar förbehåller sig alla rättigheter till webbplatsen och dess innehåll om inte annat anges i dessa användarvillkor eller på webbplatsen. Kopiering, distribution eller lagring av sidornas innehåll eller en del av innehållet är förbjuden utan ett skriftligt tillstånd som Suvi-båtar utfärdat på förhand, med undantag av de avvikelser som nämns separat.

Pressmeddelanden, material i materialbanken och tryckfärdiga logotyper får användas för journalistiska ändamål förutsatt att informationskällan nämns när materialet används.

Text eller bilder får inte användas för kommersiella ändamål eller för ändamål som strider mot god sed. Det är tillåtet att titta på, bläddra i och skriva ut material från Suvis webbplats för personligt bruk. Det är även förbjudet att distribuera delar av sidornas innehåll utan separat skriftligt samtycke av Suvi-båtar. Särskilda användarvillkor kan gälla enskilda dokument på webbplatsen. Dessa villkor nämns separat i anslutning till respektive dokument.

ANSVARSFRIHET

Suvi-båtarnas webbplats presenteras utan förbindelse, sådana som de är. Suvi-båtar ger ingen garanti för att de uppgifter som finns på webbplatsen eller kan nås via dem är riktiga eller tillförlitliga. Suvi-båtar garanterar inte att dess webbplats fungerar utan avbrott eller felfritt. Suvi-båtar ansvarar inte för webbplatsens tillgänglighet. Suvi-båtar förbehåller sig rätten att göra ändringar på webbplatsen.

På Suvi-båtarnas webbplats kan det finnas länkar till webbplatser som ägs eller administreras av tredje parter. När användaren övergår till sådana webbplatser ska användaren ta del av webbplatsernas eventuella användarvillkor och godkänna dem innan han eller hon börjar använda dessa webbplatser. Suvi-båtar har inte möjlighet att påverka innehållet på de webbplatser som Suvi-båtar länkar till, och som skapats eller publicerats av någon annan än Suvi-båtar. Suvi-båtar ansvarar inte heller för innehållet på sådana webbplatser.

Suvi-båtar ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som användningen av dessa webbplatser orsakar, såsom fördröjning, förlust av inkomster, goodwill, nyttjanderätt eller information eller andra ekonomiska förluster. Suvi-båtar är inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som en tjänst som Suvi-båtar tillhandahåller på sin webbplats eller ett avbrott i tjänsten orsakar, såsom fördröjning, förlust av inkomster, goodwill, nyttjanderätt eller information eller andra ekonomiska förluster. Suvi-båtar ansvar motsvarar högst föreskrifterna i tvingande finsk lag.

INTEGRITETSSKYDD

Suvi-båtar iakttar personuppgiftslagen och övriga bestämmelser om individens integritetsskydd vid behandling av information.

Personuppgifter som gäller användare som besöker Suvi-båtarnas webbplats samlas in endast med användarnas eget samtycke, när de själva meddelar uppgifterna till Suvi-båtar, t.ex. i anslutning till återkoppling. Behandlingen av personuppgifter som lämnats till Suvi-båtar på detta sätt beskrivs öppet i de dataskyddsbeskrivningar som finns på de aktuella ställena på Suvi-båtarnas webbplats.

KAKOR

Suvi-båtar kan använda kakor («cookies») på webbplatsen suvi-boats.com. En kaka är en liten fil som förs över till användarens dator och som gör det möjligt för www-tjänsten att exempelvis uppehålla en session under den tid som besöket pågår. Det är inte möjligt att identifiera en enskild besökare med de kakor som används. Det är inte heller möjligt att undersöka data som finns på användarens hårddisk med kakorna. Användarens webbläsare tillåter sannolikt kakorna utifrån webbläsarens standardinställningar, men användaren kan också förbjuda användning av kakor med hjälp av inställningarna för sin webbläsare. För specifik information om respektive webbläsare, vänligen ta del av leverantörens anvisningar. Förbud mot kakor kan orsaka funktionsstörningar i användningen av webbplatsen eller att webbplatsen inte fungerar.